مشاوره, مطالب انگیزشی

انگیزشی قبولی پزشکی

مشاوره رتبه برتر کنکور سراسری تجربی انگیزشی قبولی پزشکی

مشاور گروه مشاوره گاماس بیست آقای محمد بیگی دانشجوی پزشکی

مشاوره و صحبت های رتبه برتر کنکور تجربی انگیزشی

انگیزشی:قبولی پزشکی

انگیزشی قبولی پزشکی

خواستن توانستن است: از رشته ریاضی تا رشته پزشکی

بعد از امتحانات خرداد ماه سال سوم بود که تصمیم بر تغییر رشته از ریاضی به تجربی با هدف پزشکی جدی شد ولی بعد از آمدن کارنامه ام با معدل ۱۷ کمی سست شدم ولی نا امید نشدم و از اواسط تابستانِ به طور جدی با روزی ۸ ساعت شروع کردم اوایل خیلی سخت بود چون نمی دانستم چگونه باید برای کنکور درس بخوانم ولی با کمک آزمون و خطا و استفاده از تجربیات دیگران کم کم راه درست درس خواندن را پیدا کردم ولی در ازای آن یک سال از عمرم را هدر دادم و سال اول به رتبه ۱۰ هزار رسیدم و جا دارد که به روش های مطالعاتی در هر درس اشاره کنم

زیست شناسی

من پایه ی خوبی در درس زیست شناسی نداشتم .

برای موفقیت روی کتاب درسی خیلی مانور می دادم و زیاد میخواندمش.

درسال اول تعداد تست کمی زدم که در نتیجه توانستم در کنکور ۴۰ درصد بزنم ولی در سال دوم علاوه بر تست های کنکوری تست های تألیفی را هم از منابع مختلف میزدم که این باعث میشد که من با دیدگاه های متفاوت آشنا بشم و ۷۰ درصد زیست شناسی بزنم.

ریاضی و فیزیک

من با این که از ابتدا رشته ریاضی بودم ولی پایه ریاضی و فیزیک خوبی نداشتم یکی از مهمترین روش هایی که برای این دودرس یاد گرفتم این بود که برای هر مبحث گونه شناسی یا تیپ شناسی برای سوالات بکنیم مثلاً برای مبحث حد چند نوع سوال حد بیشتر نداریم حد صفر صفرم حد در بینهایت و…. پس اگر شما راه حل هر نوع از این سوالات را یاد بگیرید سر جلسه آزمون فقط کافی است که تیپ سوال را تشخیص دهید چون راه حل هر یک از تیپ ها یک جور و تکراری است این موضوع قابل تعمیم برای هر دو درس ریاضی و فیزیک میباشد من با این روش ها ریاضی را از ۲۶ به ۷۳ درصد و فیزیک را از ۴۴ به ۶۲ درصد رساندم .

درس شیمی

شامل دو قسمت حفظی و مفهومی میشود.
در قسمت حفظی توصیه می کنم که حتما از روی کتاب بخوانید.
به همه جای کتاب الالخصوص شکل ها نمودارها و حاشیه ها توجه خاص کنید
قسمت مفهومی شامل دو قسمت مسئله و سوالات مفهومی – توضیحی میشود.
برای مسائل که اغلب در محاسبات مشکل دارند. میتوانید از روش های محاسباتی سریع و تقریب زدن در مواردی استفاده کنید.
توجه کنید که از شگرد تیپ شناسی میتوانید در مسائل شیمی نیز بهره ببرید. با این مجموعه شگرد ها درصد خودم را از ۲۵ به ۷۱ درصد افزایش دادم.

چیزی که باعث شد که من این همه سختی را تحمل کنم :
علاقه من به پزشکی و در کنار آن اراده قوی که داشتم باعث شد که علاوه بر آن یک سال سختی تصمیم بر ماندن و ادامه دادن برای رسیدن به هدفم را بگیرم در سال دوم با روزی ۱۲ ساعت شروع و با همان مقدار زمان هم تمام کردم. ولی بچه ها توجه کنید که کمیت ملاک نیست .
بلکه کیفیت ملاک است .
من با کیفیت ۷۰ – ۸۰ درصد در روز درس میخواندم.  پس سعی کنید که درست درس بخوانید . نه این که سعی کنید فقط تایم مطالعاتی را زیاد کنید.
موفق باشید.

انگیزشی کنکور , انگیزشی قبولی پزشکی , قبولی پزشکی
رتبه برتر کنکور , مشاوره کنکور , رتبه برتر کنکور , مشاوره رتبه برتر کنکور
مشاوره قبولی کنکور , قبولی برتر کنکور , برتر کنکور , مشاوره انگیزشی