مطالب انگیزشی

انگیزه در کنکور

انگیزه در کنکور و مشاوره برای انگیزه داشتن در کنکور

مشاور گروه مشاوره گاماس بیست

صحبت های آقای امیر جعفرپور دانشجوی دندانپزشکی تبریز

انگیزه در کنکور

انگیزه در کنکور

از آب گل آلود ماهی بگیر!

دوستان مساله ای که این روزا و مخصوصا هرچقدر که به کنکور نزدیک میشیم مهم هست ، “انگیزه” ست.
“انگیزه” و ایمان داشتن به هدف مهمترین ابزار یک کنکوری برای تا آخر ادامه دادنه
خیلی وقت ها میشه که درس می خونی ولی نتیجه نمی گیری ، برای آزمون بعد حتی بیشتر از اونم درس می خونی ، اما بازم نتیجه ای که می خوای نمی گیری!
مرتب به عقب برمیگردی ، دفتربرنامه ریزی تو چک می کنی ، برنامه ای که مشاور برات نوشته رو بررسی می کنی و این که واقعا چیزی رو اشتباه انجام ندادی . هیچ چی نمی تونه ناامیدکننده تر از این باشه برای یک کنکوری…

اما این مرحله دقیقا همونجایی هست که باید بیشترین استفاده رو از اون کرد ، چون بیشتر رقبا همیجاست که کم میارن.
و من اینو می دونستم …
دقیقا همین اتفاقات برای من افتاد . من برای مقابله با این حس ، و انگیزه بخشیدن به تک تک روز هایی که صبح ساعت هفت از خواب بیدار می شدم و آماده ی ۱۲ ساعت درس خوندن می شدم.

تصمیم گرفتم این کار رو بکنم:

یک دفترچه کوچیک برداشتم و هر روز صبح توش می نوشتم که ” من دندانپزشکی تبریز قبول می شم” ، ” من اول مهر ۹۵ میرم دانشکده دندانپزشکی تبریز” . حتی یکبار نوشتم ” من با رتبه ی زیر ۴۰۰ دندان پزشکی قبول می شم”

همین نوشته ها ، همین انرژی مثبت ، و همین ایمان داشتن به هدف باعث شد که من به چیزی که می خواستم برسم و دندانپزشکی تبریز قبول بشم و دقیقا با رتبه ی ۳۹۵ !

چیزی که شش ماه تمام ، هر روز صبح اول وقت تو یه کاغذ می نوشتم رو به دست آوردم. و چه چیزی در دنیا بهتر از این حس؟! 🙂
تصویر نوشته هام رو هم اینجا می ذارم .
پیشنهاد من به همه ی شما هایی که واقعا عاشق هدف تون هستید هم همین کاره .

اهدافتون رو بنویسید ، تصویر سازی کنید و بهش ایمان داشته باشد.

بهشون می رسید!

انگیزه در کنکور ، مشاوره کنکور ، مشاور کنکور ، انگیزشی کنکور, مشاوره کنکور, مشاور کنکور, نحوه مطالعه کنکور , مشاوره کنکور

, رتبه برتر کنکور , قبولی کنکور , قبولی برتر کنکور , برتر کنکور