تست زنی, مشاوره

تراز آزمون آزمایشی

مشاوره رتبه برتر کنکور سراسری تجربی درباره تراز آزمون آزمایشی

مشاور گروه مشاوره گاماس بیست خانم ثوری پزشکی جندی شاپور اهواز

مشاوره و صحبت های رتبه برتر کنکور تجربی برای افزایش تراز در آزمون ها

موفقیت در آزمون آزمایشی و اشتباهات رایج دانش آموزان

آزمون آزمایشی

تراز آزمون آزمایشی

۱) اشتباه در مقدمات آزمون:

مطالعه تا دیر وقت در شب آزمون
تغذیه نامناسب صبح آزمون
به موقع نرسیدن به جلسه آزمون
استفاده از ابزارهای نامناسب

۲)اشتباه در مدیریت جلسه آزمون

عدم آرامش در لحظه شروع آزمون
تغییر در ترتیب پاسخ گویی به سوالات دفترچه آزمون بدون امادگی ذهنی قبلی
علامت گذاری نکردن سوالات ساده اما وقت گیر و سوالاتی که نباید پاسخ داده شوند
فکر کردن به نتیجه و پیش بینی درصد و تراز

۳)اشتباه در نحوه خواندن سوال

درست نخواندن صورت سوال
درست نخواندن گزینه های سوال
تک بعدی دیدن سوال

۴)اشتباه در نحوه پاسخ گویی

عدم ثبت دقیق مطالب و فرمول ها در طی مراحل حل سوال
مرتب ننوشتن راه حل یا در چند جا نوشتن آن
اشتباه محاسباتی
توسل به شانس در مورد سوالاتی که بین چند گزینه آن شک داریم

۵)اشتباه در نحوه وارد کردن گزینه های درست

اشتباه افقی و عمودی
تمیز پاک نکردن گزینه های غلط
وارد نکردن پاسخ تا پایان ازمون

۶)اشتباه در بعد از جلسه آزمون

عدم تحلیل آزمون یا موکول کردن به چند روز بعد
عدم مرور غلط ها ،نزده ها‌و یا پاسخگویی های درست اما شانسی‌
عدم ریشه یابی مشکلات
عدم اصلاح مطالعه برای دفعات بعد
در هر آزمون آزمایشی دانش ،دقت و سرعت خود را بررسی کنید تا کنکور سراسری را به بهترین ازمون خود تبدیل کنید .

تراز آزمون آزمایشی  , موفقیت در کنکور, مشاوره کنکور ,کنکور سراسری موفق , مشاوره کنکور , رتبه برتر کنکور , مشاوره رتبه برتر کنکور , مشاوره قبولی کنکور , قبولی برتر کنکور , برتر کنکور ، چگونگی افزایش تراز , مشاوره برای آزمون ، تراز آزمون آزمایشی  , موفقیت در کنکور, مشاوره کنکور ,کنکور سراسری موفق,مشاوره کنکور,رتبه برتر کنکور,مشاوره رتبه برتر کنکور,مشاوره قبولی کنکور,قبولی برتر کنکور,برتر کنکور,چگونگی افزایش تراز,مشاوره برای آزمون