مشاوره

تکنیک آزمون

مشاور رتبه برتر کنکور سراسری تجربی گروه مشاوره گاماس 20 خانم ثوری جندی شاپور اهواز درباره ی تکنیک آزمون و موفقیت درآن

تکنیک آزمون

کنکوری ها عجله با سرعت متفاوت است؟

یکی از آفت هاو مشکلات داوطلبان،اشتباه های روز آزمون در محاسبه ها وبد وارد کردن گزینه ها و بد خواندن سوال ها و….است.
اگر شما هم یکی از این دانش آموزان هستید،خود را زیاد سرزنش نکنید،
زیرا بعضی از داوطلبان با این مشکل دست به گریبان اند .
برخی دانش آموزان بعد از آزمون پی می برند که در اثر بی دقتی ،چه سوال های ساده ای را از دست داده اند.
البته اشتباه وبی دقتی در تعداد کمی سوال ،امری طبیعی است،
اما گاهی تعداد اشتباه ها بیش از حدمی باشد

علت اصلی خطا های روز آزمون چیست؟

شاید فکر کنید ،استرس،باعث افزایش خطا می شود.
البته ممکن است استرس تا حدی تآثیر گذار باشد(کنکوری ها)
(استرس را همواره عاملی مزاحم ندانید،استرس در حد طبیعی ،کاملا مفید ولازم است)
اما عامل اصلی،شتاب زدگی وعجله در جلسه ی آزمون است.
این فکر که وقت ،محدود است وباید هر چه سریع تر سوال را خوانده وپاسخ دهید،نه تنها سرعت شما را افزایش نمی دهد،بلکه گاه سرعتتان را نیز کم می کند.
تا کنون چند بار برای شما اتفاق افتاده است که در آزمون صورت سوال را تا آخر می خوانید و در پایان متوجه می شوید که چیزی از سوال را متوجه نشده اید و دوباره شروع می کنیدبه خواندن وبعد از چند بار تکرار ،بلاخره موفق می شوید.
بدیهی است وقتی دائم در فکر وقت هستید ،تمرکزی برای فهمیدن سوال ها برای تان باقی نمی ماند.

سرعت در آزمون به دو عامل بستگی دارد

✅ عامل اول که عامل اصلی است ،توانایی علمی شما در آن مبحث است.اگر بر مطلب مسلط هستید،سریع به جواب می رسید ولی اگر ضعف علمی داشته باشید،هیچ تکنیک وروشی برای سریع پاسخ دادن نمی تواند به کمکتان بیاد.
✅ عامل دوم که چندان هم مهم نیست مسئله ذاتی وارثی است.برخی ذاتآ تیزتر وسریع تر وبرخی کندترند.

تجربه نشان داده است که این خصیصه تعیین کننده نیست وعامل اول وتمرین به اندازه کافی و شبیه سازی آزمون های  قبل از کنکور عامل اصلی است.به هر حال شما در روز آزمون با عجله کردن هیچ کمکی به خود نمی کنید بلکه تنها درصد خطای خود را افزایش می دهید.با دقت در نحوه ی پاسخگویی داوطلبان می توان متوجه شد برخی داوطلبان با خونسردی وآرامش پاسخ می دهند وبرخی داوطلبان پریشان اند
اگر بعد ازشروع  آزمون احساس می کنید دچار آشفتگی شده اید برای چند لحظه دفترچه را ببندیدوبا خود صحبت کنید وخود را آرام کنیدو مطمئن باشید در آن چند ثانیه در مقابل سه،چهار ساعت زمان کنکور ،چیزی از دست نداده ایدودر عوض می توانید با دقت کافی به بقیه ی سوال ها پاسخ دهید

در آزمون به این فکر نکنیدکه برای هر تست چه قدر زمان دارید زیرا این فکر شما را دستپاچه می کند .اشکالی نداردکه بعضی تست ها را در زمانی بیش از زمان مقرر پاسخ دهید زیرا به بعضی از تست ها هم کمتر از ۳۰ ثانیه پاسخ داده اید. این پدیده را در آزمون های آزمایشی نیز مشاهده کرده اید.
اگر بتوانید به خود آرامش دهید درصد خطای تان بسیار کاهش می یابد.