در این بخش سوالات و پاسخ نامه مربوط به آزمون های ویژه کنکور دی ماه قرار گرفته است. این آرشیو پس از هر آزمون به روز رسانی می شود و نمونه سوالات آزمون و پاسخ آن به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. 

آرشیو سوالات آزمون ۹ و ۱۰ شهریور ماه: