تست زنی, شیوه مطالعه دروس, مشاوره

مشاوره کنکور و آزمون

مشاوره کنکور و آزمون و مدیریت جلسه آزمون تکنیک های آزمون دادن

مشاوره آزمون آزمایشی و روش ها و تکنیک هایی برای بهبود وضعیت سر جلسه آزمون و کنکور

مدیریت آزمون

مشاوره کنکور و آزمون

یکی از مشکلاتی که دانش اموزان سرجلسه ازمون دارند مدیریت زمان در جلسه ازمونه که در ماه های پایانی کنکور اهمیت بیشتری پیدا میکنه و الزامیه که دانش اموز قبل از جلسه کنکور تکنیک های مربوط به اون رو یاد بگیره و در ازمون های جامع تمرین کنه.

برای مدیریت زمان سر جلسه ازمون

باید هدفتان این باشد که وقت اضافه بیاورید و سپس با ارامش به سراغ درس و سوال هایی بروید که خودتان از قبل تصمیم گرفته اید.
برای اینکه استراتژی بازگشت داشته باشیم باید از دو روش استفاده کنیم:
الف) روش ضربدر و منها
ب) روش زمان های نقصانی

روش ضربدر و منفی:

سوال ها را به همان ترتیبی که در دفترچه است پاسخ دهید اما همه ی سوال ها سطح دشواری شان یکسان نیست و تسلط دانش اموزان در همه مباحث هم یکسان نیست.
باید از سوال هایی که در انها شک دارید و سوال هایی که بلد نیستید و سوال هایی که بلد هستید اما در انها شک دارید و سوال هایی که بلدید اما وقت گیر هستند بگذرید.

اگر تشخیص ساده یا دشوار یا وقت گیر بودن سوال ها برایتان دشوار است باید از تکنیک تشخیص استفاده کنید به صورتی که در خانه و هنگام تست زدن تمرین کنید که بدون حل سوال و فقط با خواندن صورت سوال بتوانید تشخیص بدهید از کدام نوع سوال ها است.

مهارت دوم

اینست که اراده داشته باشید تا از سوال های وقتگیر بگذرید تا به همه ی سوال هایی که بلدید پاسخ دهید اگر وقت خود را صرف یک سوال وقتگیر کنید چند سوال ساده را از دست میدهید.

روش زمان های نقصانی:

در این روش از هر درس چند دقیقه ذخیره میکنید و زمان پاسخ گویی را به یک عدد گرد شده کاهش میدهید ، با اجرای این روش برای مهمترین و اخرین مرحله ی مدیریت زمان یعنی استراتژی بازگشت اماده میشوید.
یک اشتباه متداول در اجرای زمان های نقصانی اینست که دانش اموز این روش را بدون اجرای روش ضربدر و منها انجام میدهد.
درست اینست که دانش اموزان همه ی سوال ها را یکبار ببیند و به همه ی سوال های ساده تر و همه ی سوال هایی که تسلط بیشتری دارد پاسخ دهد.

روش استراتژی بازگشت:

وقتی در پایان درس های عمومی و اختصاصی یک ربع تا نیم ساعت یا بیشتر وقت ذخیره کردید، استراتژی بازگشت را اجرا میکنید به این معنا که برای بازگشت خود به سوال ها روش مشخصی داشته باشید و تصمیم بگیرید ابتدا به سراغ کدام درس ها و کدام کتاب ها میروید.

هر دانش اموز روش متفاوتی برای استراتژی بازگشت دارد و متناسب با تسلط دانش اموز بر هر درس و مباحث مختلف دارد. مثلا دانش اموزی میداند اگر وقت ذخیره شده را به سوال های مشخص شده از درس ادبیات اختصاص بدهد نتیجه بهتری میگیرد نسبت به وقتی که ان را به عربی اختصاص دهد در نتیجه وقت ذخیره شده به طور صحیح بین دروس تقسیم میشود.

دانش اموز باید از قبل تصمیم گرفته باشد که استراژی بازگشت را چگونه اجرا کند و کدام درس ها را در الویت قرار بدهد که نتیجه بهتری بگیرد.
استراژی بازگشت به شما کمک میکند که انچه را اموخته اید به خوبی روی پاسخبرگ منعکس کنید.

مشاوره کنکور و آزمون ، مشاور کنکور , آزمون دادن,نحوه مطالعه کنکور , تکنیک آزمون , روش های آزمون  , بهبود در آزمون آزمایشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *