برنامه ریزی کنکور, شیوه مطالعه دروس, مشاوره

نحوه مطالعه و خلاصه

مشاوره رتبه برتر کنکور سراسری تجربی درباره نحوه مطالعه و خلاصه

مشاور گروه مشاوره گاماس بیست محمد بیگیدانشجوی رشته پزشکی همدان

مشاوره و صحبت های رتبه برتر کنکور تجربی برای نحوه مطالعه و خلاصه

اهمیت خلاصه نویسی و پیشنهاد های مشاور کنکور برای انجام آن

نحوه مطالعه و خلاصه

نحوه مطالعه و خلاصه

ادبیات:

چون بخش عمده ی ادبیات حفظی میباشد پس خلاصه نویسی در ادبیات جایگاه ویژه ای دارد ادبیات را میشودبه ۶ موضوع تقسیم کرد:

خلاصه بندی در ۵ موضوع آن کاربرد ویژه ای دارد :
در مباحث املا و لغت و تاریخ ادبیات خلاصه نویسی را این گونه می‌توان به کار برد که پس از مطالعه مباحث از روی منابع درسی می‌توانیم مواردی از این موضوع هارا که خوب یاد نگرفته ایم ویا در امتحانات و آزمون درست جواب نداده ایم را در یک دفتر یادداشت کنیم و به طور متناوب این دفتر را مرور کنیم این روش خیلی بهتر از این که ما کل لغت ها را یا کل تاریخ ادبیات را به عنوان خلاصه یادداشت کنیم. در مورد دو مبحث ارایه و زبان فارسی هم می‌توان این گونه عمل کرد که خلاصه ای از تمامی مباحثی که در کنکور می آیند را در دفتر نوشت و در هر آزمون مواردی را که غلط زده ایم یا نزده ایم برای تکمیل دفتر به آن وارد کنیم.

عربی :

در عربی چیزی که برای دست یافتن به درصد های بالا لازم است تسلط بر معنای لغات خارج از کتاب است. و شما میتوانید در دفتر خلاصه عربی علاوه بر قسمت قواعد آن یک قسمت به لغات خارج از کتاب اختصاص دهید این لغات را می‌توانید از متن هایی که در منابع تست تمرین میکنید و یا متن های آزمون ها جمع آوری کنید.

دینی :

دینی درسی است که اگر شما یک منبع خوب(مانند گاج نقره ای یا خیلی سبز) داشته باشید نیازی به خلاصه نویسی ندارید چون درسنامه خود این منابع در حد امکان خلاصه است ولی می‌توانید موارد حفظی را که خیلی سریع از یاد می‌روند در برگه های کوچک یادداشت کنید و به طور متناوب مرور کنید.

انگلیسی :

سولات زبان خود شامل ۳ بخش می‌شود گرامر، معنی لغت، متن ها. گرامر کنکور که شامل ۴تست میباشدوبسیار نکته محور میباشد شما می‌توانید این نکات را از درسنامه های تستی و تست های مختلفی که می‌زنید جمع آوری کنید در زبان نیز می‌توانید از وارد کردن لغت هایی که معنای آن ها را بلد نیستید به دفتر خلاصه بهره کافی را ببرید.

نحوه مطالعه کنکور , خلاصه نویسی کنکور , کنکور تجربی , کنکور سراسری
مشاوره کنکور , رتبه برتر کنکور , مشاوره رتبه برتر کنکور , مشاوره قبولی کنکور
قبولی برتر کنکور , برتر کنکور ، نحوه مطالعه و خلاصه