تحلیل زمین‌شناسی کنکور تیرماه 1402

سلام سلام حالتون چطوره بچه ها؟ این هم همانطور که قول داده بودیم،  تحلیل درس زمین شناسی کنکور تجربی تیر ۱۴۰۲ هست. این بخش آخرین بخش از ت...

ادامه مطالعه