چگونه درس زبان انگلیسی را بخوانیم؟ | گاماس 20

چگونه درس زبان انگلیسی را بخوانیم؟

یکی از دروس عمومی کنکور که بسیار میتوان از آن به صورت هوشمندانه ای بهره برد درس زبان است ما در ادامه به تحلیل و چگونه خواندن درس زبان ا...

ادامه مطلب

مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور کنکور گروه گاما...

ادامه مطلب

مشاوره کنکور درباره مطالعه دروس عمومی

مشاوره کنکور درباره مطالعه دروس عمومی و اهمیت آن مشاور کنکور دکتر خودسیانی دانشجو پزشکی اصفهان رتبه برتر کنکور تجربی و مشاور کنکو...

ادامه مطلب