مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور کنکور گروه گاما...

ادامه مطلب

تکنیک آزمون

مشاوره رتبه برتر کنکور سراسری تجربی درباره ی تکنیک آزمون  و موفقیت درآن مشاور گروه مشاوره گاماس بیست خانم ثوری پزشکی جندی شاپور اهوا...

ادامه مطلب