مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور کنکور گروه گاما...

ادامه مطلب

مشاوره فیزیک کنکور

مشاوره فیزیک کنکور و رسیدن به درصد بالای کنکور مشاوره کنکور درباره افزایش درصد فیزیک مشاور کنکور آقای نصرتی دانشجو دندانپزشکی همد...

ادامه مطلب

مشاوره مطالعه آزمون های جمعبندی

مشاوره مطالعه آزمون های جمعبندی و روش پیشنهادی برای درس خواندن در آزمون های جمع بندی مشاور کنکور خانم راست کردار دانشجو پزشکی ایران ...

ادامه مطلب

تکنیک آزمون

مشاوره رتبه برتر کنکور سراسری تجربی درباره ی تکنیک آزمون  و موفقیت درآن مشاور گروه مشاوره گاماس بیست خانم ثوری پزشکی جندی شاپور اهوا...

ادامه مطلب