مشاوره کنکور در عید

مشاوره کنکور در عید و نکاتی درباره نحوه مطالعه و افزایش تراز در کنکور نکات مشاوره کنکور ی در عید به بیان دکتر طایی مشاور کنکور گروه ...

ادامه مطالعه

مشاوره کنکور گاماس۲۰

مشاوره کنکور گاماس۲۰

مصاحبه با درسا پورحسین رتبه برتر کنکور تجربی دانشجوی دندانپزشکی شهیدبهشتی کنکور 98

در این مصاحبه به بررسی برخی نکات مطالعه کنکوری و نکات انگیزشی و پر اهمیت مشاوره کنکوری میپردازیم

ادامه مطالعه

مشاوره انگیزشی کنکور برای پشت کنکوری ها

مشاوره انگیزشی کنکور برای پشت کنکوری ها ، خانم دکتر فروتن مشاور کنکور گروه مشاوره گاماس۲۰ رتبه برتر کنکور تجربی دانشجو پزشکی همدان ...

ادامه مطالعه

مارال آلوسی رتبه برتر کنکور تجربی | گاماس

مصاحبه ی رتبه های برتر کنکور

مصاحبه با خانم مارال آلوسی رتبه برتر کنکور تجربی و قبولی پزشکی بوشهر در گروه مشاوره کنکور گاماس۲۰ سلام خودتون معرفی کنید به نام خدا م...

ادامه مطالعه