فروشگاه

نمایش 9 24 36

پکیج شماره ۱

تومان2,600,000.00
  • دریافت برنامه ریزی شخصی به صورت هفته ای یکبار
  • تحویل گزارش مطالعاتی دانش آموز به صورت هر شب
  • تماس تلفنی با دانش آموز به صورت هفته ای یکبار

پکیج شماره ۲

تومان3,500,000.00
  • دریافت برنامه ریزی شخصی به صورت هفتگی
  • تحویل گزارش مطالعاتی دانش آموز به صورت هر شب
  • تماس تلفنی با دانش آموز به صورت دو بار در هفته

پکیج شماره ۳

تومان6,000,000.00
  • دریافت برنامه ریزی شخصی به صورت هفتگی
  • تحویل گزارش مطالعاتی دانش آموز به صورت هر شب
  • تماس تلفنی با دانش آموز به صورت هرشب