مصاحبه

برتر پزشکی شهید بهشتی

مصاحبه بارتبه برتر کنکور آقای عادل الماسی دانشجوی پزشکی شهید بهشتی رتبه ۱۰ کنکور تجربی

ﻟﻂﻔﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ رو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ?

ﻋﺎﺩﻝ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻢ…ﺩاﻧﺸﺠﻮﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮاﻥ.ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻬﺮ ۹۵ …ﻭﺭﺗﺒﻪ ۱۰ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ازکی به طور جدی برای کنکور آماده شدی؟

اﺯﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ طﻭﺭﺟﺪﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﺭﺱ ﺧﻮاﻧﺪﻥ ﺑﺮاﻱ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻛﺮﺩﻡ…ﺩﺭﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ و ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﻆﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩﺭا ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ….

شاخصه ی اصلی برنامه مطالعاتیت چی بود؟

ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻜﺮاﺭ ﻭﻣﺮﻭﺭونظم دراجرای برنامه اﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻴﺪاﺩﻡ ﻭﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧﻤﻴﺸﺪﻡ..

ازمهم ترین شاخصه های خودت بگو؟

ﻳﻜﻲ اﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺮاﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻢ…

میانگین ساعت مطالعتون چقدر بود؟

روزهای مدرسه ۶الی ۸ ..وروزهای تعطیل ۱۰الی ۱۲

روش کلی درس خواندن خودتون رو توضیح دهید؟

من ابتدا موضوع را کاملادرک میکردم …سپس مرور میکردم و بعد ازآن تست آموزشی میزدم.. وبعد نکات تست هارا یاد داشت میکردم و سرآخر دوباره یه مرور کوتاه میکردم.

سخن آخر!

برای رسیدن به هدف سعی درپیشرفت داشته باشید تاگام به گام به آن برسید نه اینکه منتظرمعجزه باشید و بخوایید یه دفعه ای به همه آن چه میخواهید برسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *