زیست شناسی, مشاوره

سوالات زیست شناسی کنکور

تکنیک های نگارشی زیست شناسی و فهمیدن بهتر تست های طراح کنکور

آقای طالب زاده دانشجوی پزشکی جندی شاپور و مشاور کنکور تیم مشاوره گاماس ۲۰

 

سوالات زیست شناسی کنکور

آشنایی با تکنیک های نگارشی طرح تست های زیست شناسی

تکنیک نخست:

ایجاد یک تغییر کوچک برای آن که جمله ای نادرست را درست و جمله ای درست را نادرست جلوه دهند (گرگی در لباس میش!). درواقع هدف این است که شما درگیر موضوع کلی جمله شوید و متوجه ایده ی اصلی نشوید. بایستی این تغییر را تشخیص دهید و کلیت موضوع، شما را از ایده ی اصلی سؤال غافل نسازد!!! این تکنیک، در بسیاری از سوالات کنکور سراسری بارها تکرار شده و تکرار خواهد شد. لطفا هنگام تحلیل سوالات کنکور سراسری، به انواع کاربردهای این روش توجه ویژه داشته باشید و سعی کنید هنگام مطالعه ی کتاب درسی، آن را تمرین کنید.

در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از سلول های خونی شرکت دارند. (سراسری ۹۴) در انسان قبل از تشکیل سیاهرگ های بند ناف رویان، بلاستوسیت به جداره ی رحم متصل می گردد. (سراسری ۹۴) در پرنده ی شهد خوار، عمل تهویه ی هوا، همیشه در مرحله ی بازدم صورت می گیرد. (سراسری ۹۱)

پاسخ مثال ۱: در دفاع غیراختصاصی، انواعی از گلبول های سفید شرکت دارند. اما بر طبق کتاب درسی، دفاع غیر اختصاصی، متشکل از نخستین خط (پوست و لایه های مخاطی و دومین خط (شامل چهار مکانیسم پاسخ التهابی، پاسخ دمایی، گلبول های سفید و پروتئین ها) است. اگر میکروب ها از پوست و لایه های مخاطی عبور کنند، آنگاه با دومین خط دفاع غیراختصاصی روبه رو می شوند. بسیار زیرکانه با به کاربردن واژه خطوط (یعنی هر دو خط!) این جمله نادرست شده است. ایده: گلبول های سفید، در دومین خط دفاع غیراختصاصی شرکت دارند.)

پاسخ مثال۲: با به کار بردن (ها) و جمع بستن سیاهرگ بند ناف، این جمله نادرست است؛ چرا که (ایده: بندناف انسان، یک سیاهرگ دارد) در واقع چون کلیت موضوع درست است؛ یعنی اتصال بلاستو سیت به جداره ی رحم قبل از تشکیل سیاهرگ بند ناف صورت می گیرد، بسیاری از داوطلبان، از علامت جمع سیاهرگ بند ناف غافل می شوند. (تأکید می کنیم که از نظر اصول آزمون سازی این تکنیک ها کاملا غیراستاندارد است.)

پاسخ مثال۳: تهویه در پرندگان، هم در مرحله ی دم صورت می گیرد و هم در مرحله ی بازدم! طراح محترم بسیار زیرکانه با به کاربردن کلمه ی «همیشه سعی کرده است که شما آن را به معنی «فقط» در نظر بگیرید. در حالی که این جمله کاملا درست است، چرا که (ایده: در بازدم همیشه تهویه صورت می گیرد).

تست کنکور ، مشاور کنکور ، مشاوره کنکور ، کنکور ، کنکور تجربی ، سوالات زیست شناسی کنکور سراسری ، کنکور سراسری ، تست زیست شناسی  کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *