مشاوره, مطالب انگیزشی

نکته مشاور کنکور

نکته مشاور کنکور مشاوره رتبه برتر کنکور سراسری تجربی

مشاور گروه مشاوره گاماس بیست خانم روزبهانی دانشجوی پزشکی اهواز

نکته مشاور کنکور و رتبه برتر کنکور تجربی درباره ی موفقیت در کنکور و دوری از مقایسه و حاشیه های مخرب

مشاوره کنکور

نکته مشاور کنکور

هرگز در مسیر کنکور خودتان را با سایر دوستانتان مقایسه نکنید

سال کنکور من سال پیچیده و پرفراز ونشیب همراه با اتفاقات غیر مترقبه بود.
در شروع درس خواندن هدفم پزشکی تهران بود.
من تراز های بسیار بالا میخواستم و…

در تابستان اگرچه ساعت مطالعه ی بالایی داشتم اما مباحث بسیار کمی را خوانده بودم و با شروع سال تحصیلی وقتی دوستانم را دیدم که بعضی کتابهارا تمام کرده بودند به شدت دچار استرس شدم،برنامه ی مدرسه از آزمون هایی که میدادم عقب تر بود و چون کلاس کنکور نمیرفتم خیلی درسها را مجبور بودم خودم بخوانم و این موضوع وقت و انرژی زیادی از من میگرفت و آن نتیجه ای که میخواستم در آزمونها نمیگرفتم اما هیچوقت عقب نکشیدم و پس از هر آزمون با انگیزه و اراده ی بیشتر به درس خواندن ادامه دادم.

نکته مشاور کنکور

روش مطالعه ام را عوض کردم و کیفیت درس خواندنم را بالا بردم تستهارا با دقت بیشتری بررسی کردم،تله های تستی خودم را مینوشتم و برای هر آزمون مرور میکردم و همین باعث شد از تعداد غلط زدن هایم کاسته شود،از آنجا که در دروس عمومی معمولا درصد های بالایی می آوردم سعی کردم آنها را به نقطه قوت پایدارخود در آزمون ها و همینطور در کنکور تبدیل کنم.
بی دقتی هایم در محاسبات را با زدن تست های تکراری کم کردم.
تمام اینها باعث شد در آزمونهای جامع نتیجه ی بهتری نسبت به دوستانم کسب کنم،.

بعد از عید مثل اکثر دانش آموزان کنکوری وحتی با شدت بیشتری یک مدت خسته شدم اما باز هم ادامه دادم و نگذاشتم این خستگی تلاش چند ماهه و یا حتی چند ساله ام را از بین ببرد،در یک ماه آخر دفترچه های سالهای مختلف کنکور(۹۰به بالا)را به صورت شبیه سازی با کنکور در خانه حل کردم و تستهارا در سالهای مختلف با هم مقایسه کردم همین حجم زیادی از استرسم را از بین برد و باعث شد برای کنکور آماده تر شوم.
هرگز در مسیر کنکور خودتان را با سایر دوستانتان مقایسه نکنید و به خودتان سرکوفت نزنید و روحیه ی خودرا در هر موقعیتی حفظ کنید و نگذارید استرس و حوادث ناگهانی شما را از هدفتان دور کند و یادتان باشد پس از هر شکست باید برخاست و از نو شروع کرد.

مشاوره کنکور , نکات مشاوره ای , مشاور کنکور , انگیزشی کنکور , کنکور سراسری
سال کنکور , نحوه مطالعه کنکور , نحوه درس خواندن ، نکته مشاور کنکور