کارنامه رتبه های برتر, کنکور سراسری

کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی

حسن عابدینی - ساری

کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی و مشاوره کنکور درباره کارنامه کنکور و بررسی آن

کارنامه قبولی کنکور و رتبه برتر کنکور قبولی پزشکی و مشاور کنکور

کارنامه قبولی دندان پزشکی کنکور سراسری تجربی رتبه برتر کنکور تجربی

کارنامه قبولی دندان پزشکی  ساری حسن عابدینی کنکور تجربی ۹۸

قبولی کنکور گروه مشاوره کنکور گاماس۲۰ و  مشاوره کنکور درباره کارنامه کنکور

کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی

کارنامه های قبولی کنکور در رشته های تجربی ریاضی و انسانی را از سایت گاماس ۲۰ دریافت کنید. کارنامه قبولی پزشکی کنکور .
بررسی کارنامه های قبولی کنکور و اطلاع از درصد ها تراز ها و رتبه ها  یکی از مهم ترین بخش های برنامه ریزی برای کنکور میباشد.در این میان توجه به سهمیه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در اینجا کارنامه قبولی دندانپزشکی ساری آورده شده است.
یک دانش آموز کنکور ی با اطلاع از میزان اهمیت و تاثیر دروس میتواند با دید باز تر و فکر مطمئن تر برای کنکور مطالعه و برنامه ریزی کند. برای بررسی کارنامه قبولی کنکور و بهره مندی از  آن با توجه به ضرایب هر درس و مقایسه آن با درصد هر دانش آموز و میزان تاثیر آن .در تراز و قبولی میتوان به تخمین خوبی از میزان تاثیر دروس با تکیه بر نقطه قوت هر دانش آموز رسید. از مسائل حایز اهمیت دیگر در کارنامه های قبولی کنکور میزان تاثیر سهمیه مناطق و برای برخی دانش آموزان سهمیه ایثار گر میباشد.در این مطلب کارنامه قبولی دندانپزشکی کنکور  آورده شده است.

توضیحاتی درباره کارنامه قبولی کنکور

بخش بالایی کارنامه قبولی کنکور مربوط به رتبه و تراز هر دانش آموز در زیر گروه های مختلف است .

در هر زیر گروه دروس مختلف برای رشته ها، دارای ضرایب خاص و منجر به قبولی در رشته های مربوط به آن زیر گروه میباشد.

برای قبولی در هر رشته ای که مد نظر شماست بهتر است به میزان ضریب آن درس در زیر گروه مربوط به خودش دقت کند.تا بتواند  برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید.به عنوان مثال در این کارنامه قبولی دندان پزشکی کنکور.

مشاوره کنکور درباره کارنامه کنکور

برنامه ریزی برای کنکور مهم ترین بخش برای شروع و پایانی مطمئن و درست است .

یکی از بهترین راه های  تصمیم گیری برای میزان و نحوه ی مطالعه دروس مختلف و تاثیر آن ها در نتیجه کنکور آگاهی از عملکرد قبول شدگان سال های قبل در کارنامه قبولی کنکور آنان است.

مجموعه ی گاماس ۲۰ با بهره مندی از بهترین مشاورین کنکور و مجموعه ای از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور

مجموعه ی ارزشمندی از کارنامه های قبولی کنکور را در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار داده است

تا قدمی در راستای بهبود برنامه ریزی و عملکردی دانش آموزان عزیز برداشته باشد.

سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره
1400 43 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
1400 85 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
1400 89 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
1400 92 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
1400 114 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
1400 169 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
1400 201 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
1400 956 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
1400 1059 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
1400 1432 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
1400 83 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
1400 123 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
1400 142 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
1400 239 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
1400 398 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 824 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 826 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 846 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
1400 1350 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 1421 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 6325 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
1400 0 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
1400 32 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
1400 73 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
1400 98 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
1400 116 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
1400 165 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
1400 176 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
1400 199 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
1400 199 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
1400 221 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
1400 230 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
1400 245 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 292 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
1400 294 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
1400 332 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
1400 411 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
1400 412 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان
1400 422 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
1400 467 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
1400 476 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه
1400 500 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه
1400 521 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
1400 533 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
1400 566 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
1400 612 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
1400 623 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه
1400 701 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
1400 707 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
1400 707 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
1400 711 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
1400 746 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان
1400 746 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان
1400 774 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 774 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 791 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
1400 802 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
1400 807 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
1400 890 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه جهرم روزانه
1400 893 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
1400 915 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
1400 920 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
1400 946 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
1400 994 منطقه 1 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
1400 1041 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 1121 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
1400 1122 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه
1400 1331 منطقه 1 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 99 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
1400 226 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
1400 280 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
1400 295 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
1400 295 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
1400 383 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
1400 409 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 411 منطقه 2 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
1400 472 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
1400 531 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
1400 621 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
1400 633 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
1400 671 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه شاهد روزانه
1400 698 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
1400 798 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه
1400 801 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 801 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 812 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
1400 843 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 843 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 863 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
1400 901 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 976 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 976 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 1003 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
1400 1010 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
1400 1012 منطقه 2 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
1400 1012 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
1400 1114 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 1120 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
1400 1132 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
1400 1186 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
1400 1212 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
1400 1221 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
1400 1228 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
1400 1256 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان
1400 1301 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
1400 1311 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
1400 1324 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
1400 1325 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
1400 1332 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
1400 1345 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
1400 1349 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 1355 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
1400 1389 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه
1400 1401 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
1400 1651 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
1400 1654 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 1654 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 1745 منطقه 2 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
1400 1968 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
1400 2102 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت پردیس خودگردان
1400 6134 منطقه 2 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
1400 67 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
1400 193 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
1400 201 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
1400 231 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
1400 283 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
1400 314 منطقه 3 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
1400 351 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 353 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
1400 432 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
1400 623 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
1400 667 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
1400 714 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 714 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 725 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
1400 807 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
1400 812 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه
1400 863 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
1400 892 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
1400 915 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
1400 963 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
1400 1021 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه
1400 1021 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
1400 1156 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
1400 1211 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 1389 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
1400 1465 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
1400 1573 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
1400 1865 منطقه 3 مرد دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
1400 2311 منطقه 3 زن دندانپزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه

 

برای مشاهده بقیه کارنامه ها به بخش کارنامه ها ی سایت مراجعه کنید

کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی ، کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی ، مشاوره کنکور ، مشاور کنکور ، کنکور تجربی ، رتبه برتر کنکور ، منابع کنکور ، نحوه مطالعه دروس ، نحوه مطالعه کنکور

سخن پایانی:

در این متن به بررسی کارنامه کنکور قبولی دندانپزشکی پرداختیم. امیدواریم مطالعه ی این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد. شما عزیزان می توانید در صورت داشتن هر نوع نظر، پیشنهاد و یا تحربه ای آن را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *