مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور کنکور گروه گاما...

ادامه مطلب

مشاوره کنکور درباره مطالعه دروس عمومی

مشاوره کنکور درباره مطالعه دروس عمومی و اهمیت آن مشاور کنکور دکتر خودسیانی دانشجو پزشکی اصفهان رتبه برتر کنکور تجربی و مشاور کنکو...

ادامه مطلب

مشاوره نحوه مطالعه دین و زندگی کنکور

مشاوره نحوه مطالعه دین و زندگی کنکور و بالا بردن درصد آن در کنکور مشاوره کنکور درباره نحوه مطالعه دروس کنکور مشاور کنکور خانم دکت...

ادامه مطلب