تجربی, تحلیل سوالات کنکور

تحلیل کنکور تجربی سال ۹۸

کیفیت سوالات کنکور ۹۸ نسبت به کنکور های اخیر بالا بوده و در کنکور های نظام جدید و نظام قدیم، بیشترین حد تشابه برای رعایت عدالت بین داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم وجود داشت. از نظر سختی می توان گفت به کنکور سال پیش از آن شباهت زیادی داشته است. متاسفانه طبق پیش‌بینی‌های سال‌های گذشته، امسال نیز تعداد سوالات شمارشی را افزایش داده اند. مطابق نظر سنجی ها، ۳۵ تا ۵۰ درصد از سوالات، از نظر سختی در سطح قابل قبول بوده اند.

ادبیات

از لحاظ لغات و تاریخ ادبیات سوالات کمتر بوده است و املا بیشتر. تاریخ ادبیات از نقاط پنهان کتاب سوال بوده که سخت محسوب می شود. به طور کلی می توان گفت ترکیبی از سوالات سخت و آسان داشتیم که میانگین سوالات در کل سخت بود. ۹ سوال قرابت معنایی سطح نسبتا بالایی داشتند و نیازمند دقت بیشتر در دریافت معانی بودند. ۵۴ درصد از سوالات دشوار تر از حد انتظار محسوب می شوند.

عربی

با توجه به تغییرات کتاب و اهمیت ترجمه ، تعداد سوالات قواعد کمتر و ترجمه بیشتر بوده است. به طور کلی ۱۰ سوال از ترجمه و تعریب ، ۴ سوال از متن  طرح شدند که درواقع مرتبط با ترجمه بوده اند

از بحث شکل نیز مانند سال های قبل ۱ سوال مطرح شده است. سوالات تجربی سخت‌تر از رشته‌ی ریاضی بوده و به طور کلی سوالات قواعد نکته دار تر مطرح شده اند.

نیمی از سوالات را سوالاتی در سطح انتظار از نظر سختی تشکیل می دادند.

دینی

در سوالات دینی کنکور ۹۸ همانند سال های قبل ترتیبی در سوالات وجود نداشت. نکته قابل توجه در این سوالات طرح سوال از مقدمات بوده است.        

۱۷ تا ۱۸ سوال از آیات مطرح شده است که اهمیت مطالعه آیات را نشان می دهد. سوالات به صورت نسبتا یکسان از کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم طرح شده بود. و سطح سوالات متوسط بود.( دهم ۹ سوال، یازدهم ۸ سوال و دوازدهم ۸ سوال)

۷ سوال به صورت مشترک بین نظام قدیم و نظام جدید مطرح شده

زبان

سوالات  مطابق کنکورهای سال های گذشته بود.بودجه بندی سوالات به صورت: ۴ تست گرامر، ۴ تست واژگان، یک کلوز تست شامل ۳ گرامر و ۲ واژگان و دو درک مطلب ۴ سوالی.

 سوالات گرامر استاندارد و براساس کتاب بودند با این تفاوت که نسبت به بقیه کنکور ها از تنوع بیشتری برخوردار بودند. سوالات لغت از کتاب درسی طرح شده و تنها یک سوال چالشی مطرح شده که سوال خوبی است.صورت سوالات طبق پیش بینی ها طولانی تر بوده و ک سوال هم از قیود مطرح شد که ساده بوده است.مطرح شدن سوال مکالمه محور از درس یک کتاب دوازدهم نشان دهنده اهمیت مطالعه کتاب درسی است
در سوالات کلوز تست ۲سوال گرامر داشتیم. ریدینگ های کنکور نسبت به سال های گذشته خلاصه تر و بهتر بودند.

ریاضی

تعداد تست ها در مباحث مثلثات، حد و مشتق ۴ تا هندسه و معادلات ۳ ، کاربرد ،لگاریتم، تابع، احتمال ۲ و بقیه مباحث ۱ عدد بوده است. سوالات مثلثات مطابق روال، سوالات سخت و آسان داشته و در بخش حد جدا زا تست های متوسط و خوب یک تست خارج از چهارچوب مصوب طرح شده بوده است. سوالات هندسه با توجه به سطح متوسط و رو به بالای آن در صفحه اول بسیاری را شوکه کرده و سوالات معادلات و نامعادلات  سوالات نسبتا سختی بوده اند.

تعداد سوالات تابع نیز کاهش داشته و نسبتا سخت مطرح شده اند. سوالات درس گسسته نیز کاهش داشته و یک تست سخت و یکی متوسط محسوب شده است.

زیست

در زیست کنکور تجربی ۹۸ اولویت اصلی با کتاب درسی بوده و اهمیت مطالعه متن کتاب درسی و شکل های آن اهمیت زیادی داشته است. مبحث گیاهی اهمیت زیادی داشته  و این مسئله تاکیدی بر عدم حذف مبحث گیاهی است.سوالات زیست گیاهی از ۵۰ سوال حدود بیش از ۲۵ درصد از سوالات زیست را به خود اختصاص داده بوده است.

دو دفترچه  طراحی شده بود با ده سوال کاملا مشابه،  پنج سوال مفاهیم بین دو نظام مشابه و تمرکز نظام قدیم بیشتر روی سال اخر بوده است.تمرکز بیشتر کنکور نظام جدید روی دروس یازدهم بوده  است.

بررسی کلی نشان می دهد سوالات پایه را طراحان از متن اصلی طرح کرده بودند نه قسمت هایی مانند بیشتر بدانید و غیره

سعی شده بود نکاتی که نسبت به نظام جدید اضافه شده بودند را تحت پوشش قرار دهند و حتی برخی از نکات ریز کلیشه ای که در نظام قدیم هم بود دوباره تکرار شده بود پس دانش آموزان عزیز از حل کردن تست های کنکور های سالهای پیش غافل نشوید چون طراح ها معمولا یکسان هستند یا خط مشی فکری نزدیک به هم دارند نسبت به طراحی سوالات کنکور.

در سوالات نظام جدید بر خلاف نظام قدیم بخش گیاهی کاملا مورد توجه بوده است پس دانش آموزان عزیز به بخش گیاهی خصوصا بخش ژنتیک گیاهی توجه کنند.به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۵ کنکور نظام قدیم شروع به طراحی سوالات ژنتیک گیاهی شد که در نظام جدید هم به چشم می خورد.البته با توجه به زیاد مطرح نبودن سوالات ژنتیک در نظام جدید سوالات در سطح خوبی قرار داشت و نسبتا آسان بودند.

در باب سوالات شمارشی باید ذکر کنم بیشتر سوالات شمارشی از سال آخر اقتباس شده بودند و سوالات شمارشی های کوتاهی بودند.۵تا ۶ عدد سوالات شمارشی مطرح شده بود که به آسانی قابل جواب دادن بودند.

البته شایان ذکر است که سختی و آسانی سوالات کنکور یک سال قابل تعمیم به سالهای بعدی نیست ولیسبک سوالات و نکات قابل توجه طراحان سوالات کنکر قابل تعمیم هستند مثلا اهمیت طراحان کنکور سال ۱۳۹۸ به زیست گیاهی حاکی از آن است که دانش آموزان داوطلب کنکور سال ۱۳۹۹ نیز باید به مباحث این چنینی توجه کنند.

در باب سوالات ترکیبی ذکر می کنم که عمده سوالات مربوط به سوالاتی بودند که مثلا دو گزینه ی آن مربوط به مفهومی خاص بود و آن مفهوم به سوال تعمیم داده شده بود. و سوالات ترکیبی شامل سوالاتی نمی شدند که تمام ۴ گزینه به هم بی ربط باشند.

در کل سوالات زیست شناسی کنکور سال ۱۳۹۸ را می توان سوالاتی به طور کلی قابل حل توصیف کرد و در زمان حوالی ۴۰ دقیقه می توانست حتی به درصدی بالای ۹۰% رسید البته با وجود تسلط بر متن کتاب درسی.تاکید من به عنوان کسب کننده ی درصد بالای ۹۰ در این درس در کنکور سال ۱۳۹۸ بر این است به دنبال نکات خیلی جزئی و خیلی فرعی نروید.(دکتر ستار پور رتبه ۳ کنکور تجربی )امکان طرح سوالات از قسمت های فرعی و جزئی تر صفر نبوده اما از احتمال ضعیفی برخوردار است.از نظر اینجانب تنها منبع قابل استناد کنکور متن کتاب درسی می باشد.پس از  مسلط بودن به لفظ و مفهوم کتاب درسی می توانید نکات تکمیلی را فرابگیرید. نه اینکه ابتدا از درس نامه هایی بی ربط و تست هایی جزئی استفاده کنید ولی سوالاتی که عینا از کتاب درسی طراحی شده اند را قادر به پاسخگویی نباشید.خیلی از دانش آموزان به دلیل جو حاکم بر زیست کنکور این اشتباه را مرتکب می شوند.

الگوی پیشنهادی من برای مطالعه ی درس زیست شناسی در تابستان دروس پایه است.منظور این نیست که از سال دوازدهم غافل شوید اما اگر ابتدا اشکالات و سوالات ما در زیست شناسی پایه برطرف نشوند ، مطالعه ی زیست شناسی سال دوازدهم به مشکل خواهد خورد.تاکید من بر این است که حداقل پس از رفع اشکال زیست شناسی پایه به مدت یک ماه به مطالعه ی پایه ی دوازدهم همزمان با رفع اشکال دروس پایه و تسلط بر دروس پایه مطالعه ی سال دوازدهم را پیش ببرید.هیچوقت فکر نکنید تا آخر تابستان شما موظف به پایان رساندن مطالعه ی پایه ی دوازدهم هستید.

تاکید می کنم سعی کنید پس از مشخص کردن اولویت ها برنامه ی درسی خود را بچینید و دقت داشته باشید برنامه ی درسی فوق ایده آل برای دروس اختصاصی به دلیل حجم بالای مطالب درسی و حجم زیاد تست ها اصولا به نتیجه نمیرسند.

شیمی

سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۸ از نظر سطح سختی متوسط رو به بالا بوده است. روش مطالعه مبحثی کمک زیادی به پاسخگویی داشته است.

سوالات مسئله ای در نظام قدیم ۲۰ عدد و در نظام جدید ۱۸ سوال از ۳۵ سوال بوده است. راه حل ها در سوال های نظام جدید کمی طولانی تر بوده و این مسئله، عدم تساوی سوالات را تعدیل می کرده است. واکنش ها برای دانش آموزان نظام جدید مطرح شده بوده که این مطابق آن چیزیست که ابتدای کتاب درسی مطرح شده است.

بخشی از مفاهیم شیمی مانند درس زیست باید متن محور مطالعه شود و این مسئله در کنکور نظام جدید بسیار حائز اهمیت بوده است و ۶ سوال با این رویکرد مطح شده است. سوال با ایده های جدید ۳ مورد مطرح شده است که هر ساله شاهد این گونه سوالات بوده ایم و راه حل پاسخ به این سوالات چالشی کمک گرفتن از تکنین نقصانی است. از دهم ۷ سوال، یازدهم ۱۶ سوال و از دوازدهم ۱۲ سوال مطرح شده بوده است و این اهمیت مطالعه دروس پایه را نشان می دهد.علت سوالات زیاد از کتاب یازدهم مسائلی است که از این کتاب مطرح می شود.

فیزیک

تعداد سوالات کاملا برابر بوده و در قالب کتاب درسی. این مسئله اهمتی مطالعه متن، نمودار ها و مسائل کتاب را نشان می دهد.

سوال با ایده جدید وجود نداشته و تنها ۲ سوال چالشی از دینامیک و کار و انرژی مطرح شده است.تعداد سوالات مشابه در درس فیزیک به خصوص ۵ سوال اول، با سال های اخیر بیشتر بوده است.

سوالات دینامیک، سینماتیک و کارو انرژی سوالات آسان و قابل انتطاری بوده اند. سوالات نور نیازمند کمی دقت.

سوالات موج سوالات مفهمومی و تا حدی با ایده های جدید بود که سوال های سخت این کنکور محسوب می شده اند.سوالات مغناطیس ، گرما و مطالب پایه ای بسیار راحت و با چشم قابل حل کردن بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *