اخبار کنکور

فهرست حذفیات منابع کنکور 1403 ریاضی،تجربی،انسانی

کنکور ۱۴۰3

کنکور1403 چهارمین کنکور مشترک داوطلبای نظام قدیم و جدید و دومین کنکور دو مرحله ای برای گروه های آزمایشی انسانی،‌ تجربی، ریاضی، زبان و هنره. بر اساس مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۴۰۲ برای درسای اختصاصی دو بار تو سال برگزار می شه و نتایج امتحانی از نظر سوابق تحصیلی و درسای اختصاصی کنکور 1403 به مدت دو سال اعتبار داره. این مصوبه از نظر کاهش استرس و فشارای روانی دانش آموزان، با استقبال بسیاری رو به رو شده.

تاثیر معدل تو کنکور 1403:

درباره ی تاثیر معدل کتبی نهایی 50درصدی تو کنکور1403 شایعات زیادی وجود داره اما خبر تاثیر 50درصدی سوابق تحصیلی 1403همون 50 درصد مثبت باشه. به دانش آموزا و داوطلبای کنکور 1403 توصیه می شه به شایعات و صحبتای احتمالی توجه نداشته و فقط به هدف خود فکر کرده و برای رسیدن به آن تلاش کنن. با افزایش میزان تاثیر معدل تو کنکور 1403 و تصویب تغییرای جدید تو کنکور ۱۴۰۲، اطلاع از حذفیات امتحانات نهایی و مطالعه بر اساس اونا تاثیر مستقیم بر نتیجه کنکور داوطلبا داره.

فهرست حذفیات منابع کنکور 1403 ریاضی،تجربی،انسانی

فهرست حذفیات منابع کنکور ریاضی 1403

کنکور ریاضی یکی از 5 گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ هست که در دو نوبت اردیبهشت و تیر ماه برگزار می شه و داوطلبان لازم است در مهلت تعیین شده برای پاسخ گویی به سوالات اختصاصی آزمون ریاضی شامل ریاضیات، فیزیک و شیمی پاسخ دهن.باحذف دروس عمومی از کنکور ریاضی سال جاری  این دروس به صورت سوابق تحصیلی در نمره کل آزمون ریاضی تاثیر گذاره؛ در جدول زیر فهرست حذفیات منابع کنکور ریاضی آمده .

حذفیات سال چاپ پایه تحصیلی کد کتاب نام کتاب
تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی کهتصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. 1400 دهم 110209 فیزیک 1
تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی کهتصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. 1401 یازدهم 110209 فیزیک 2
تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی کهتصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. 1402 دوازدهم 110209 فیزیک 3
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 1400 دهم 110213 هندسه 1
1401 یازدهم 110213 هندسه 2
1402 دوازدهم 112213 هندسه 3
1401 یازدهم 111214 حسابان 1
1402 دوازدهم 111214 حسابان 2
1402 دوازدهم 112215 ریاضیات گسسته
1401 یازدهم 111215 آمار و احتمال
پرسش از محتوای در میان تار نما، افکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی_ 1400 دهم 110210 شیمی 1
پرسش از محتوای در میان تار نما، افکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی_ 1401 یازدهم 110210 شیمی 2
پرسش از محتوای در میان تار نما، افکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی_ 1402 دوازدهم 110210 شیمی 3
حفظ کردن اعداد _ مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید، و واؤه شناسی مشخص شده اند_دانشمندان علون زمین 1401 یازدهم 111237 زمین شناسی
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 1400 دهم 110211 ریاضی 1

فهرست حذفیات منابع کنکور تجربی ۱۴۰۳

کنکور تجربی 1403 پرمتقاضی ترین رشته درمیان داوطلبای کنکوره افرادی که تمایل به شرکت در این گروه آزمایشی رو دارن، زمان ثبت نام کنکور سراسری گروه علوم تجربی رو در فرم ثبت نام خود انتخاب میکنن. در جدول زیرحذفیات دروس اختصاصی رشته تجربی  ارائه شده .

حذفیات چاپ کتاب پایه تحصیلی کد کتاب نام کتاب
مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند. 1400 دهم 110216 زیست شناسی 1
مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند. 1401 یازدهم 111216 زیست شناسی 2
مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند. 1402 دوازدهم 112216 زیست شناسی 3
تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی کهتصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد.

 

1400 دهم 110214 فیزیک 1
تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی کهتصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. 1401 یازدهم 111244 فیزیک2
تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی کهتصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد. 1402 دوازدهم 112244 فیزیک 3
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 1401 یازدهم 11121 ریاضی 2
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 1402 دوازدهم 112211 ریاضی 3
پرسش از محتوای در میان تار نما، افکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی_ 1400 دهم 110210 شیمی 1
پرسش از محتوای در میان تار نما، افکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی_ 1401 یازدهم

 

11210 شیمی 2
پرسش از محتوای در میان تار نما، افکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی_ 1402 دوازدهم 112210 شیمی 3
حفظ کردن اعداد _ مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید، و واؤه شناسی مشخص شده اند_دانشمندان علون زمین 1401 یازدهم 111237 زمین شناسی
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 1400 دهم 110211 ریاضی 1

فهرست حذفیات منابع کنکور انسانی 1403

متقاضیانی که قصد شرکت در گروه آزمایشی علوم انسانی رو دارن، باید زمان ثبت نام کنکور سراسری گروه علوم انسانی را در فرم ثبت نام خود انتخاب کنن و تا زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۳ فرصت دارن با مطالعه منابع  دروس تخصصی کنکور سراسری که از طریق سازمان سنجش معرفی شده، آمادگی لازم رو جهت  شرکت در این آزمون پیدا کنن. جدول زیر مربوط به حذفیات منابع کنکور انسانیه.

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ حذفیات
عربی، زبان قران 1 علوم انسانی 11027 دهم 1400 بخش (البحث العلمی)_ ذکر صیغه فعل به صورت للغایب_ اصطلاح مفرد مذکر غایب ذکر شود.
عربی، زبان قران 2 علوم انسانی 111207 یازدهم 1401 بخش (للمطالعه) صفحات 57 و 58_ بخش (البحث المعلمی)
عربی، زبان قران 3 علوم انسانی 112207 دوازدهم 1402 بخش (خوب است بدانیم) صفحه 18_ تشخیص اسلوب حصر
فلسفه 1 111226 یازدهم 1401 فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده _مطالبی که در حاشیه کتاب آمده_ پاورقی ها_ مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2 112226 دوازدهم 1402 فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده _مطالبی که در حاشیه کتاب آمده_ پاورقی ها_ مطالب مربوط به مطالعه
منطق 110223 دهم 1400 پیرابندهای آبی ستاره دار_ حکایت ها_ پاورقی ها_ صفحات آنچه در این بخش میخوانیم_صفحات عناوین بخش ها_ فرهنگ اصطلاحات
جغرافیای 2 111218 یازدهم 1401 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها، واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای 3 112218 دوازدهم 1402
تاریخ 1 110219 دهم 1400 تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
تاریخ 2 111219 یازدهم 1401 تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
تاریخ 3 112219 دوازدهم 1402 تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
روان شناسی 111224 یازدهم 1401 بخش برای مطالعه تمام دروس_پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
ریاضی و آمار 1 110212 دهم 1400 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار 2 111212 یازدهم 1401 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب _ درس دوم(درس سری های زمانی) از فصل سوم (فصل آمار)صفحات 63 تا 73
ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم 1402 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
اقتصاد 110221 دهم 1400 بخش های موقعیت در اول هر درس، بیشتر بدانیم، شهر و شکر درس زندگی گفتگو در کلاس فعالیت هایی که در کلاس با مشارکت دبیر و دانش آموز طراحی می شود.
جغرافیای ایران 110218 دهم 1400 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها، واژه نامه های پیوست کتاب

حذفیات در کنکور:

تغییرات کنکور ۱۴۰۲:

ماده ۱- تعاریف:

سابقه ی تحصیلی: شامل نمره های درسای عمومی و تخصصی سال آخر دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی تو نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانای اون مطابق اصول سنجش و اندازه­گیری، به صورت استاندارد و کیفی به وسیله ی وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشه.

آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از بین درسای تخصصی رشته ­های تحصیلی تو سه سال آخر دوره ی دوم متوسطه در هر کدوم از گروه­ های آزمایشیه که بر اساس کتابای درسی وزارت آموزش و پرورش، به وسیله ی سازمان برگزار می­ شه.

حذفیات در کنکور

سنجش فرآیند: ارزیابی میزان دانش، توانایی و پیشرفت تحصیلی متقاضیان به منظور ورود به موسسه هست که از طریق  «نمره ­کل سابقه تحصیلی»  و «نمره­کل آزمون اختصاصی» صورت می گیره.

پذیرش: فرآیند انتخاب متقاضیای ورود به موسسه تو رشته‌های پرمتقاضیه که توسط سازمان انجام میشه.

موسسه: منظور از موسسه، همه ی دانشگاه­ ها و موسسه های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامیه که مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشن و دارای مجوز پذیرش دانشجو از یکی از دو وزارت گفته شده هستن.

رشته­ محل: هر کدوم از رشته ­های تحصیلی که متقاضی بر اساس محل تحصیل تو هر موسسه می تونه انتخاب کنه و به تحصیل مشغول شن.

رشته­ محل­ های پر متقاضی: رشته­ محل­هایین که بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو تو دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشمول پذیرش بر مبنای صرفا سوابق تحصیلی نیستن. ­

شورا: منظور از شورای سنجش و پذیرش دانشجو، شورای مصرح در قانون سنجش و پذیرش دانشجو تو دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۳۰ شهریور ۹۲  و شورای سنجش و پذیرش دانشجو تو دوره­های تحصیلات تکمیلی، شورای مصرح در قانون سنجش پذیرش دانشجو تو دوره­های تحصیلات تکمیلی تو دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۲۸ فروردین ۹۵  هستن. ‌

سازمان: منظور سازمان سنجش آموزش کشوره.

ماده ۲- نمره کل

نمره کل آزمون اختصاصی: نمره ‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده درسای تخصصی تو هر گروه­ آزمایشیه. این آزمون برای پذیرش تو سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از اون تو هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همون گروه آزمایشی متقاضی معتبره.

نمره ‌کل سابقه تحصیلی: نمره ‌کل سابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی درسای عمومی و تخصصیه.

تبصره ۱

عناوین و ضرایب درسای آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی تو هر کدوم از گروه­ های آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو مشخص و هر سه سال قابل بازنگریه و حداقل دو سال پیش از اجرا باید اطلاع رسانی عمومی بشه و زیر گروه­ها برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، تو هر کدوم از گروه آزمایشی حذف می­شه.

تبصره ۲ 

سازمان می ­تونه برای بعضی از رشته­های خاص (مانند تربیت بدنی و رشته ­های هنری) علاوه بر آزمون اختصاصی، آزمون عملی یا تشریحی برگزار کنه.

ماده ۳- پذیرش:

پذیرش تو رشته محل ­هایی که پر­متقاضی نیستن، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می ­شه.

پذیرش تو رشته محلای پرمتقاضی، بر اساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره‌ کل آزمون اختصاصی و نمره ­کل سابقه تحصیلی انجام میشه.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش تو سال ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد اون، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.

ماده ۴

وزارت آموزش و پرورش موظفه نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانش ­آموزان اقدام کنه به نوعی که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ­ التحصیلا  سوابق تحصیلی کاملی داشته باشن.

حذفیات ۱۴۰۲

تبصره: از سال ۱۴۰۴ به بعد هر متقاضی تو هر گروه آزمایشی باید سوابق تحصیلی مرتبط و کامل تو گروه آزمایشی که متقاضی پذیرش تو اونه داشته باشه، بر طبق نظام آموزشی جدید آموزش و پرورش (نظام ۳-۳-۶) باشه.

ماده ۵

موسسه می ­تونه تو پذیرش دانشجو تو رشته محلای پرمتقاضی حد نصاب برای نمره ‌کل آزمون اختصاصی و نمره­ کل سابقه تحصیلی مشخص و بعد از تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل دو سال پیش از پذیرش دانشجو اعلام عمومی کنه.

ماده ۶

با توجه به اختلاف ویژگی های آماری نمرات درسای آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی تو سالای مختلف، سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هم‌ترازی اونا اقدام می­ کنن.

ماده ۷

ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور موظفه نسبت به بررسی و ساماندهی سیاستای حاکم بر سهمیه ‌های پذیرش دانشجو تو همه ی مقاطع تحصیلی ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام کرده و سیاستای پیشنهادی رو به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسونه.

ماده ۸

منابع مالی لازم ناشی از اجرای این سیاستا، هرساله تو بودجه سنواتی لحاظ می‌شه.

ماده ۹ 

این مصوبه مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره  تو جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و همه ی قوانین متعارض با این مصوبه ملغی و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و حاکم بر قوانین دیگه و مقررات موجود کشور خواهد بود.

حذف درسای عمومی کنکور ۱۴۰۲:

معاون سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه حذف درسای عمومی از کنکور ۱۴۰۲ رقم می خوره، گفت: با توجه به تغییرات پیشنهادی درسای عمومی از کنکور حذف می شه و تمرکز کنکور تنها بر روی درسای اختصاصی خواهد بود. او با اشاره به این که سوالاتی با یادگیری عمیق تر طراحی شده و عمق یادگیری داوطلبا سنجنده می شه، افزود: (( تغییر دیگر در کنکور سراسری مربوط به ضریب کنکور است، در مدت ۲ سال ضریب کنکور ۴۰ درصد و ضریب امتحانات نهایی پایه به ۶۰ درصد می رسد.))

سوزنچی ادامه داد: (( دروس عمومی از کنکور حذف می شود و به صورت کیفی و تشریحی خواهد بود؛ بنابراین دروس عمومی تستی نخواهد بود.))

معاون سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این موضوع که از سال ۱۴۰۲ سوابق تحصیلی تو کنکور تنها مشمول پایه دوازدهم است و سهم ۶۰ درصدی در کنکور دارد، گفت: (( فقط امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه وزن پیدا می‌کند، در ارتباط با بحث استرس و فشار روانی اینکه کنکور در سال دوبار برگزار می‌شود و اینکه سابقه هر کنکور دوسال معتبر است، بخش قابل توجهی از استرس را کم می‌کند و بخش قابل توجهی از کسانی که دروس عمومی را کنکوری و مهارتی درس می‌دادند حذف خواهند شد.))

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *