دین و زندگی, شیوه مطالعه دروس, عمومی

دینی کنکور

دینی کنکور

دینی کنکور

در این فایل می خواهیم در مورد روش برنامه ریزی دینی کنکور صحبت کنیم که در کل خیلی کوتاه و مختصر است و فقط یک سری فوت و فن هایی دارد که توضیح خواهیم داد.

برفرض می خواهید یک فصل ۱۰ یا ۱۲ صفحه ای از دینی را مطالعه کنید(البته این تعداد صفحه برای یک فصل تقریبا غیرممکن است چون درمیان مطالب کنکوری بسیاری صفحات تلف شده وجود دارد.)
هر کس نسبت به شخصیت و ذهنیت خود مشخص می کند که چه تعداد صفحه را در چه مدت می تواند بخواند. اگر دقیق مطالعه کنید میتوانید هر صفحه را در ۳۰ دقیقه بخوانید پس اگر یک فصل ۱۰ صفحه ای دینی را با زمانبندی هرصفحه در ۴۵ دقیقه بخوانید در کل ۴۵۰ دقیقه یا و ساعت زمان لازم است و یک ساعت اضافی را برای تست زنی اختصاص می دهید پس در طول ۲ هفته ۱۰ ساعت را برای مطالعه ی دین و زندگی اختصاص می دهید .

روش برنامه ریزی در ۱۳ روزی که مهلت دارید:

هفته ی اول : دور اول مطالعه+ تست : ۵ساعت

هفته ی دوم : دور دوم مطالعه : ۵ ساعت

+  دقت داشته باشید یک شخص ماهر در درس خواندن برای یک فصل و صفحه ای از دین و زندگی نهایتا و ساعت وقت اختصاص می دهد این برنامه ریزی برای کسی است که دینی بسیار ضعیفی دارد .

+ آخر هفته ی دوم را برای جمع بندی اختصاص بدهید. به تعدادی از تست های مربوط به آن بخش را پس از مطالعه بعنوان تست آموزشی پاسخ دهید

حتما از تست های شناسنامه دار و جدید استفاده کنید.

منابع مورد نیاز برای جمع بندی در آخر هفته ی دوم :

۱ نکات نوشته شده در کتاب

۲ تست های نشان دار

۳ مرور آیات مهم

۴ بخش های های لایت شده

روش جمع بندی دین و زندگی :

مثلا در آزمون ها گفته می شود کل دین و زندگی سال دوم را جمع بندی کنید.
برفرض اگر ۱۶ درس باشد ۲ درس راحت را در یک روز و هر درس سخت را در یک روز اختصاص می دهید و در آخر هفته ی دوم درس هایی که اشکال دارید را برای مرور اختصاص می دهید.
در این مواقع از همان منابعی استفاده می کنید که در آخر هفته ی دوم برای مرور اختصاص می دادید(شامل : نکات + تست های نشان دار + بخش های های لایت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *