ویژه کنکور

روش‌های تقلب در کنکور و مجازات آن

روش‌های تقلب در کنکور و مجازات آن

تو سالای گذشته که آزمون سراسری، تو کشور ما برگزار شد، عده ای به این فکر افتادن که از طریق تقلب تو کنکور، قبولی خودشون رو تو این آزمون، تضمین کنن. به همین خاطر، ممکنه این سوال مطرح شه که آیا تقلب تو کنکور جرمه؟
برای بررسی جرم بودن انجام اعمال متقالبانه تو آزمون سراسری و مجازات جرم تقلب تو کنکور، باید به دو قانون مراجعه کرد: قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم تو آزمونای سراسری و قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی.

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونای سراسری:

به خاطر ماده ی 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم تو آزمونای سراسری، انجام اعمال زیر، تو هر کدوم از آزمونای سراسری، یعنی « آزمونایی که جنبه ملی و همگانی دارن و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شن… » جرم به حساب میاد:

 • اول، ایجاد بی نظمی و اغتشاش تو کنکور یا همراه داشتن هر نوع ابزار و وسایل ممنوعه، شامل دستگاه هایی که مجهز به حافظه بوده و همچنین، وسایل ارتباط الکترونیکی.
 • دوم، انجام هر گونه عمل ناقض مقررات که اعتبار علمی آزمون مرتکب را خدشه دار کنه، مثل ارائه ی مدارک جعل شده، تبانی و همکاری با کسانی که خارج از حوزه بوده یا با طراحای سوال، ثبت نام و شرکت تو آزمون به جای دیگری و با هویت جعلی.
 • سوم، به کارگیری وسایل غیر مجاز در جلسه، شامل دستگاه هایی که مجهز به حافظه بوده و همچنین، وسایل ارتباط الکترونیکی.
 • چهارم، کمک کردن غیر قانونی به شرکت کننده به خاطر پاسخ دادن به سوالات.
 • پنجم، دستیابی غیر مجاز به اطلاعات شرکت کنندگان یا استفاده غیر قانونی از این اطلاعات.
 • ششم، تغییر غیر قانونی ورقه ها، برگه سوالات و پاسخنامه.
 • هفتم، افشا کردن سوالای کنکور و تلاش برای انجام اون یا معاونت و یا مشارکت تو این اعمال، قبل یا در زمان آزمون سراسری.
 • هشتم، خرید و فروش سوالای کنکور، قبل یا همزمان با آزمون، معاون و مشارکت در این جرم، اعم از این که سوالا، واقعی بودن یا نه.

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونای سراسری

قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

همچنین، به خاطر ماده ی 541 قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی، که به توضیح جرایم و مجازات های تعزیری می پردازد: « هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها، اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، ‌مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره، در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد، مرتکب و داوطلب، علاوه بر مجازات اداری و انتظامی، به دویست‌ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

درنتیجه، قانون مجازات اسلامی، صرفا برای یک فرض جرم تقلب تو کنکور، تعیین مجازات نموده و اون فرض حضور یه شخص به جای داوطلب، تو آزمون سراسریه. لازم به ذکره که مجازات مقرر تو این ماده، به خاطر مصوبه مورخ 25/12/1399 هیات وزیران، به 8 تا 25 میلیون ریال، بیشتر شده.

مجازات تقلب در کنکور

تقلب تو آزمون سراسری، جرمه و تو قوانین مختلف، برای اون، مجازات مشخص شده و بر اساس مقررات نحوه رسیدگی این قوانین، به اون، رسیدگی می شه. اما، از اون جا که مصادیق جرم تقلب تو این آزمونا، همه از یه درجه اهمیت برخوردار نبوده و تاثیر این اعمال، متفاوته، لذا، در ادامه، به بررسی مجازات جرم تقلب در کنکور، در مصادیق مختلف آن می پردازیم.

بر اساس ماده 6 به بعد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم تو آزمونای سراسری، مجازاتای متفاوتی برای جرم تقلب در کنکور، در نظر گرفته شدن. لازم به ذکره است، از آن جا که جرایم، در قسمت قبل، به طور کامل، توضیح داده شد، در این قسمت، از توضیح مجدد جزئیات اونا خودداری می کنیم.

 • در صورت ارتکاب جرم بند (الف)، اخطار کتبی با درج تو پرونده و اعلام به مقامات مربوطه یا محرومیت از آزمون سراسری همون سال.
 • در صورت ارتکاب جرایم بندای (ب) و (ج)، محروم شدن از آزمون سراسری همون سال و باطل شدن قبولی متقاضی و محرومیت از شرکت تو کنکور، از 1 تا 10 سال.
 • درباره ی ارتکاب جرایم مقرر تو بندای دیگه، جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال یا حبس از 1 تا 5 سال و یا هر دو مجازات. (در صورت نیاز به اجاره سند برای آزادی زندانی کلیک کنید)
 • همچنین، بر اساس ماده ی 541 قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی به جای دیگری، تو کنکور شرکت کنه، شرکت کننده و داوطلب اصلی، هر دو مرتکب جرم شده و با حکم دادگاه کیفری، با توجه به مصوبه مورخ 25/12/1399 هیات وزیران، به 8 تا 25 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شن.

مجازات تقلب در کنکور

لازم به ذکره که قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم تو آزمونای سراسری، بعد از قسمت تعزیرات قانون مجازات، تصویب شده و لذا، قاعدتا درباره ی جرم حضور فرد دیگری به جای داوطلب، باید مجازات این قانون، یعنی محروم شدن از آزمون سراسری همون سال و باطل شدن قبولی متقاضی و محرومیت از شرکت تو کنکور، از 1 تا 10 سال، اعمال شه، اما، با توجه به تاریخ مصوبه هیات وزیران و تصریح قانون رسیدگی به تخلفات، در حال حاضر، برای این جرم، هر دو مجازات مندرج در دو قانون گفته شده، اجرا می شه.

نحوه ی شکایت و رسیدگی به جرم تقلب تو کنکور:

برای مشخص کردن مجازات جرم تقلب تو کنکور، لازمه تا روند رسیدگی به جرم، بر اساس مقررات مربوطه طی شه. بر طبق قوانین مربوطه، شیوه ی شکایت و رسیدگی به جرم تقلب تو آزمون سراسری، به شرح زیره:

معمولا، با اطلاع مسئولین برگزار کننده آزمون و یا شکایت داوطلبین به سازمان سنجش، روند رسیدگی به جرم شروع می شه. در مواردی که هیچ گونه، مجازاتی پیش بینی نشده و صرفا محرورمیت از کنکور، در انتظار فرده (بند های الف، ب و ج)، دادسرا و دادگاه کیفری، وارد پرونده نشده و شیوه رسیدگی به جرم تقلب تو کنکور، بدین شکل بوده که آغاز، هیات‌ بدوی رسیدگی به تخلفات تو آزمونا، به تخلف رسیدگی کرده که رای هیات، جز درباره ی بند الف، قابل تجدید نظرخواهی تو هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونا، خواهد بود.

تو موارد دیگه، بعد از رسیدگی به پرونده خاطی تو هیات‌ بدوی رسیدگی به تخلفات تو آزمونا، فرد برای تعیین و اعمال مجازات، به محاکم دادگستری، معرفی می شه. در این صورت، ابتدا دادسرا، تحقیقات مقدمات را درباره ی جرم انجام گرفته و بعد از صدور قرار جلب به داردسی و کیفر خواست، پرونده برای صدور رای، به دادگاه کیفری دو ارسال می شه.

بردن چه چیزهایی تو کنکور جرم به حساب میاد؟

در ادامه قصد داریم تا به یکی دیگه از مسائل مهم مرتبط با کنکور و آزمون سراسری پرداخته و به این سوال رو هم جواب بدیم که همراه بردن چه چیزها و وسایلی تو جلسه کنکور، از نظر قانون، جرم به حساب میاد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم تو آزمونای سراسری، مراجعه کنیم. مطابق بند (الف) ماده 5 این قانون، « همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز، از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌ های حافظه‌ دار» در جلسه آزمون سراسری، جرم به حساب میاد.

بردن چه چیزهایی تو کنکور جرم به حساب میاد؟

از اون جا که قانون گذار، تو این ماده، از عبارت (از قبیل) استفاده کرده، پیشنهاد می کنیم که داوطلبین، تو هر سال که قصد شرکت تو کنکور رو داشته، حتما اطلاعیه اون سال رو تو سایت سازمان سنجش، مشاهده کرده تا از لیست کامل این وسایل، مطلع شن. به هر حال، از مهم ترین وسایل این لیست، میشه به این موارد، اشاره کرد: تلفن همراه، ماشین حساب، پیجر، هندزفری، ساعت و دستبند و عینک هوشمند، خودکار و پاک کن هوشمند، کتاب، جزوه و هر گونه یادداشت و وسایل فلزی مثل گل سر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *