مرور آزمون

مرور آزمون و نحوه جمعبندی مشاوره کنکور درباره مرور آزمون توسط مشاور کنکور دکتر عالی پور دانشجو پزشکی اصفهان مشاور کنکور گروه گاما...

ادامه مطلب

مشاوره مطالعه آزمون های جمعبندی

مشاوره مطالعه آزمون های جمعبندی و روش پیشنهادی برای درس خواندن در آزمون های جمع بندی مشاور کنکور خانم راست کردار دانشجو پزشکی ایران ...

ادامه مطلب

درصد بالای شیمی کنکور

مصاحبه با رتبه برتر کنکور خانم فرجادی کیا با درصد بالای شیمی کنکورنکات مشاوره کنکور خانم فرجادی کیامیشه لطفا خودتون رو معرفی کنید ؟؟من ...

ادامه مطلب

شیوه مطالعه برای کنکور

شیوه مطالعه برای کنکور سراسری ریاضی و تجربی گروه مشاوره گاماس بیست صحبت های آقای غریبی دانشجوی دندانپزشکی همدان نحوه مطالعه در...

ادامه مطلب