مطالب انگیزشی

مشاوره کنکوری

مشاوره کنکوری درباره واقع بینی و تاثیر آن در پیشرفت در کنکور صحبت های مشاوره کنکوری خانم دکتر رستم آبادی دانشجو پزشکی جندی شاپور اهواز رتبه

ادامه مطالعه »

کنکور ۹۹

کنکور ۹۹ و اهمیت مطالعه و برنامه ریزی صحیح برای آن. صحبت های انگیزشی خانم دکتر دادخواه ، رتبه برتر

ادامه مطالعه »
آزمون موفق و نداشتن استرس | گاماس 20

آزمون موفق

آزمون موفق و مشاوره رتبه برتر کنکور تجربی برای تمرکز کردن روی آزمون و نداشتن استرس و حفظ روحیه مشاور

ادامه مطالعه »

انگیزش کنکور

انگیزش کنکور و اهمیت انگیزه در کنکور صحبت های آقای باقری دانشجوی پزشکی جندی شاپور اهواز رتبه برتر کنکور تجربی  و

ادامه مطالعه »