آرشیو سوالات آزمون های آنلاین گاماس20

در این بخش سوالات مربوط به آزمون های آنلاین گاماس20 به همراه پاسخنامه آن، پس از هر آزمون قرار میگیرد. با مراجعه به تاریخ آزمون مورد نظر، فایل مربوطه را دریافت نمایید.

آزمون های آنلاین پایه یازدهم

 

آرشیو آزمون ۷ مرداد:

آرشیو آزمون ۲۱ مرداد:

آرشیو آزمون ۳و  ۴ شهریور:

آرشیو آزمون 28 مهر:

آرشیو آزمون 12 آبان

آرشیو آزمون ۲۴ آذر

آزمون های آنلاین پایه دوازدهم

آرشیو آزمون ۲۴ تیر ماه:

آرشیو آزمون 7 مرداد:

آرشیو آزمون ۲۱ مرداد:

آرشیو آزمون ۳و ۴ شهریور:

آرشیو آزمون ۲۸ مهر:

آرشیو آزمون4 آبان ( ویژه کنکور دی ماه):

آرشیو آزمون ۱۲ آبان:

آرشیو آزمون ۱۸ آبان ( ویژه کنکور دی ماه):

آرشیو آزمون ۲۴ آذر:

آرشیو آزمون ۳۰ آذر ۰ ویژه کنکور دی ماه)

آرشیو آزمون ۷ دی (ویژه کنکور دی ماه):