برنامه ریزی کنکور

مشاوره کنکوری

مشاوره کنکوری درباره واقع بینی و تاثیر آن در پیشرفت در کنکور صحبت های مشاوره کنکوری خانم دکتر رستم آبادی دانشجو پزشکی جندی شاپور اهواز رتبه

ادامه مطالعه »

مشاور یازدهم

مشاور یازدهم و نکاتی درباره ی نحوه مطالعه یازدهمی ها در نوروز مشاور کنکور خانم مهری دانشجوی داروسازی تبریز رتبه

ادامه مطالعه »